Fandoms Drágák Chat
about


Ficblog. Sherlock, Hannibal, Good Omens, Avengers, Doctor Who és Supernatural. Meg betű. Sok-sok betű.Fandomok ~


Nyolc falat hús, egy falat hatalom // 2013. augusztus 15., csütörtök9 Komment
9:07
Bűnös (ne is kérdezzétek....)

Classic Loki x Avengers Loki. Mix, aminek semmi értelme.
Lehet, hogy inkább Hannibálos ficeket kellene írnom? Vagy találni egy hobbit?
Ha nem vártok semmit, kisebb a csalódás. (klisékkel dobálózás nap van ^^)


Csak fald, fald, amíg már azt sem tudod ki voltál. Akkor végre révbe érsz. És soha többet nem kell használnod az elátkozott múlt időt.
N y o l c  f a l a t  h ú s ,  e g y  f a l a t  h a t a l o m 


E g y

Történt egyszer, hogy  a ravasz Loki isten Midgardban garázdálkodott és emberek hadaival végzett. A többi isten felbőszült a cselszövő kihágásán és Thor istent küldték testvére után, hogy visszahozza őt Asgardba.
A cselszövés istene már korábban is magára haragította az Ázokat, de ez egyszer túl messzire ment. A bosszúszomjas istenek borzalmasabbnál borzalmasabb büntetéseket terveztek számára.K e t t ő

Volt, aki sziklához akarta láncolni, feje fölött az emberevő kígyóval, hogy mérgét csepegtesse a törvényszegő istenre, bűnös dalait sziszegve állandó kábulatban tartva őt. S a méreg, utat találva a ravasz Loki herceg régen kővé vált szívéhez, fellobbantotta volna ott a szerelem katlanforró lángját, s az isten viszonozhatatlan szerelembe süllyedt volna az őt pusztító kígyó iránt.

 Ennek a szörnyetegnek már nincsenek érzései. Talán nem is hat rá a méreg, s akkor kár érte aggódni, de ha valami csoda folytán mégis... 
                     .... csak azt kapja, amit megérdemel...
... családunk tagja.
                                 ...... könyörület itt nem használ, pusztuljon, vagy mi is olyan....
A Könyörület mindenkinek jár, még akkor is...
                                                ... sorsra jutunk, mint az emberek. Csak a baj volt...
                            ... ha Lokiról van szó. Ilyen a természete.....
                                                                 .... vele. Csak útban volt.


H á r o m


Voltak, akik száműzték volna egy sötét, kietlen dimenzióba, ami elég messze fekszik Asgardtól, hogy ne jusson el hozzájuk a segélykiáltása. Két őrt küldtek volna vele, hogy vigyázzák az istent, nehogy újabb ravasz trükköket eszeljen ki. Nevét kitörölték volna emlékezetükből.

Nem tehetjük...
                                     .... ő nem egy sötét folt a kedvenc ruhádon, ő a kedvenc ruhád fekete hímzése. Körbefutja az anyagot, belekapaszkodik. Onnan te ki nem fejted...
         .... közénk tartozik. Ennyi jár...
                     ... nyomoronc, mint mondtam. Kegyetlen büntetést...
  ... nem vagyunk....
                                                                   .... érdemelne rosszabbat.N é g y

Az istenek megbeszélése éktelen vitába torkollott, így amikor Thor isten megérkezett láncra vert testvérével, még mindig nem határoztak az ügyében. Zavartan tekintettek a ravasz hercegre és...

a saját esélyeiket latolgatják. magasról tesznek rám, a könyörületre, a becsületre, csakis azon töprengenek, hogy mennyire vagyok veszélyes Rájuk nézve. Elégedettek, hogy szájzár van rajtam. Félnének meghallgatni mit mondok. a nyelvem pörgése már számtalan lényre halált hozott. ti is kértek belőle? a halálból mindig bőven akad. a legfinomabb étel, amit elég egyszer megkóstolni, hogy soha többet ne akarj mást. é d e s ,  k e s e r ű ,  s a v a n y ú  egyszerre. kértek? 

a szájzár felsebezte a bőrömet. ahol a vér kibuggyan, ott a halál. tapasszátok oda az ajkatokat, szürcsöljétek a halált, ahelyett, hogy a könyörület szemfedője mögé rejtőzve, gyémánttal kirakott tálcán nyújtjátok át.

... mivel egyikük sem akarta magukra haragítani a testvérpárt, inkább Thor istenre bízták a döntést. Odin, a Mindenek Atyja, a legbölcsebb isten kíváncsi volt, hogy fia mit határoz. Thor maga is tudta, hogy próbatétel elé állították, de az öccse iránt érzett szeretete nem csorbult meg.

Ö t 


- Börtön falai zárják a külvilágtól, melyek azonban látsszanak át, hogy Loki onnan tudja szemlélni mit dobott el a hatalomért, ami kicsúszott a kezei közül. S ne egyen, míg nem esedezik bocsánatért  - határozott Thor isten.
- S te megadod neki a bocsánatot, ha kéri? - kérdezte Odin isten, a Mindenek Atyja.
A többi isten megbotránkozva figyelte Thor isten bólintását.
- Loki az öcsém.
A ravasz Loki szemei nevettek.

idióta. király. szinonimák. bátyám, ennyire bűnösnek érzed magad? pusztulásba hajszolod a világunkat. én vagyok a szörnyeteg a mesékből, nekik nem szoktak megbocsátani. legyél te a hős, aki levágja a szörny fejét és kitűzi a palota kapuja fölé, hadd éljenezzenek.

H a  n e m  t e s z e d ,  l e g y ő z l e k .  T é r d e l n i  f o g s z  e l ő t t e m . 
                                                    
                                               S   v é g ü l   a   t e   f e j e d   k e r ü l   a   k a p u   f ö l é.H a t

Bár az istenek eleinte megbotránkoztak Thor isten nagylelkű ítéletén, elfogadták azt. Különleges ketrecet készítettek a ravasz Loki számára, melynek átlátszó falain át figyelhette mit dobott el a hatalomért, mely kicsúszott a kezei közül. Pont, ahogy Thor isten elrendelte.
Nem adtak neki enni, de akárhányszor elhaladtak ketrece előtt, leköpték azt. 
Ők lettek a mérges kígyók.

csak tessék drága barátaim. próbáljatok meg elnyomni. Thor talán még be is hódolna nektek, de én igazi király vagyok, nem egy olcsó imposztor, mint ő. és egy igazi királyt onnan lehet felismerni, hogy minden helyzetben ő uralkodik. ti is mióta kerülitek ezt a folyosórészt? mióta én itt vagyok? ha nem muszáj, nem erre jöttök.
drága barátaim. szánalomra méltó alattvalóim. 

H é t

Thor isten kitartóan várta, hogy öccse mikor esedezik bocsánatért, ha másért nem, az őt kínzó éhség miatt. De hiába teltek a napok, a cselszövés istene némán pihent a ketrecében. Nem szólított meg senkit, aki arra járt és ahhoz sem beszélt, aki gúnyolódott rajta.

győzni akarok. megmondtam. én leszek a hős, aki legyőzi a szörnyet. 
egy falat.          
                                fájdalom.
                                                   két falat.                     
                                                                             fájdalom.

de nincs  é h s é g , mi megállítson, csak egy lépcső, ami felvezet a kapu fölé, hogy kitűzzem a fejedet.

                                                               f a l a t o k .  s  d i a d a l. 


N y o l c


Thor isten végül megelégelte öccse makacsságát, s mivel igencsak aggódott érte, meglátogatta őt a ketrecében. Ahogy becsukódott mögötte az ajtó, s közelebb lépett a ravasz istenhez, elétűnt a cselszövő Loki jobb karja. Mármint ami maradt belőle.

Az isten jobb karjának alsó részéről lecsipegette a saját húsát, apró gömbökben tépve a csontról, hogy ne kelljen bocsánatért esedeznie az éhség terhe alatt.

Loki istent mulattatta Thor isten elborzadása.

- Mi a baj, drága bátyám? Talán irigykedsz? Kérsz belőle?

Thor isten erőtlenül rogyott térdre öccse előtt, s forró arcát a sebesült végtagra szorította, testvéri könnyeivel próbálva gyógyítani a gyógyíthatatlant.

látod? megmondtam. nem hódolok be senki előtt. nyolc falat hús és egy falat diadal.


                                                           é s   t é r d e l s z

Címkék: ,